Zakłady Techniki Komunalnej w Żorach Sp. z o.o.

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/04/2020

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. "WYKONANIE USŁUGI ODBIORU, ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW STAŁYCH"

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.12.2020 godz. 11:30

Załączniki

OGŁOSZENIE O ZMÓWIENIU

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ- FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - WYKAZ USŁUG

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
06-12-2020 09:42 treść Marzena Głodowska
06-12-2020 09:41 treść Marzena Głodowska
06-12-2020 09:41 Marzena Głodowska