Zakłady Techniki Komunalnej w Żorach Sp. z o.o.

Status Prawny

Oznaczenie formy prawnej:  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Firma pod którą spółka działa:  Zakłady Techniki Komunalnej Sp z o.o.


Rejestracja:  Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod nr KRS 0000316885


Siedziba:  Żory


Adres:  ul. Orla 5/31, 44-240 Żory

Załączniki

Umowa Sp. z o.o.