Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Żorach przy ul. Okrężnej 5 ogłaszają przetarg na sprzedaż lub dzierżawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa --------------------------------------------------------------- Więcej infomacji: - --------------------------------------------------------------- 1.Przedmiotem przetargu na sprzedaż lub dzierżawę jest wyodrębniona ze struktury Spółki Zakłady Techniki Komunalnej spółka z o.o. (dalej zwanej Organizatorem), zorganizowana pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym zorganizowana część przedsiębiorstwa Organizatora przeznaczona funkcjonalnie do prowadzenia działalności w zakresie usług pogrzebowych (dalej- ZCP Zakład pogrzebowy).Przetarg prowadzony jest wariantowo i w razie wyboru najkorzystniejszej oferty, zakończy się, według uznania, zawarciem umowy sprzedaży lub dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 2.Dokładny skład ZCP Zakład pogrzebowy określa: regulamin przetargu wraz z załącznikami. 3.Podmioty zainteresowane uczestnictwem w powyższym przetargu powinny: 1)zapoznać się z regulaminem przetargu zawierającym m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu oraz wymaganej zawartości oferty. 2)najpóźniej do dnia 20.03.2019r. do godziny 10:30 a.złożyć ofertę spełniającą wymagania określone w Regulaminie, b.złożyć wraz z ofertą wszystkie wymagane załączniki określone w Regulaminie, c.wpłacić wadium w kwocie i na warunkach określonych w Regulaminie. 4.Termin do składania ofert upływa w dniu 20.03.2019r. o godzinie 10:30 --------------------------------------------------------------- Załączniki: - REGULAMIN [rozmiar: 3060 kb] - załącznik nr 1 do regulaminu - wyciąg z raportu z wyceny wskazanych środków majątku trwałego z dnia 21 grudnia 2017r., opracowanego przez mgr Dorotę Przybyłkę, - wraz z potwierdzeniem aktualności. [rozmiar: 1658 kb] - załącznik nr 2 do regulaminu - operat szacunkowy z dnia 21 grudnia 2017r., opracowany przez mgr Dorotę Przybyłkę - wraz z potwierdzeniem aktualności. [rozmiar: 11683 kb] - załącznik nr 3 do regulaminu- lista stanowisk pracy [rozmiar: 140 kb] - załącznik nr 4 do regulaminu ? wzór oferty na sprzedaż ZCP Zakład pogrzebowy, [rozmiar: 35 kb] - załącznik nr 5 do regulaminu ? wzór oferty na dzierżawę ZCP Zakład pogrzebowy, [rozmiar: 35 kb] - załącznik nr 6 do regulaminu- projekt umowy sprzedazy ZCP Zakład Pogrzebowy [rozmiar: 4362 kb] - załącznik nr 7 do regulaminu ? projekt umowy dzierżawy ZCP Zakład pogrzebowy, [rozmiar: 1581 kb] - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (12.04.2019r.) [rozmiar: 233 kb] --------------------------------------------------------------- Autor: Edyta Kukuczka, edyta.kukuczka@ztkzory.pl Publikujący: Edyta Kukuczka, edyta.kukuczka@ztkzory.pl Modyfikujący: Anna Roessler, nna.roessler@ztkzory.pl Ostatnia modyfikacja: 12-04-2019 13:06:04 Odwiedzin: 8616 ---------------------------------------------------------------