Zakłady Techniki Komunalnej w Żorach Sp. z o.o.

Przedmiot działanlności

Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach utworzone zostały 01 maja 2008 r. poprzez przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego.
Spółka powstała w wyniku likwidacji Zakładów Techniki Komunalnej w oparciu o Uchwałę
Nr 216/XX/08 Rady Miasta Żory z dnia 03.04.2008 r.
Działalność Spółki normują Ustawy:

  • O gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),
  • Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z 2000 r. z późn. zm.)

oraz Akt notarialny z dnia 25.04.2008 r.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.313.000,00 zł.W Spółce 100% udziałów posiada Gmina Żory, która jest właścicielem. ZTK Sp. z o.o. została wpisana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach do Krajowego Rejestru Sądowego - numer KRS: 0000316885.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie usług o charakterze użyteczności publicznej, zleconych przez Gminę Miejską Żory. W skład usług wykonywanych na zlecenie Gminy wchodzą:

  • Budowa budynków wielorodzinnych,
  • Administrowanie mieszkaniami wchodzącymi w skład komunalnego zasobu Gminy Miejskiej Żory, wybudowanymi w ramach programu
    „Z przyszłością w Żorach”,
  • Administrowanie cmentarzami komunalnymi,
  • Utrzymanie fontann, zdrojów ulicznych oraz studni głębinowych na terenie miasta.
Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
30-03-2022 13:41 treść Michał Mathiak Marzena Głodowska
30-03-2022 13:37 treść Michał Mathiak Marzena Głodowska
13-10-2021 08:08 treść Michał Mathiak Marzena Głodowska
13-04-2021 10:07 treść Michał Mathiak Marzena Głodowska
03-11-2020 10:35 treść Michał Mathiak Michał Mathiak
20-10-2020 08:38 treść Michał Mathiak Marzena Głodowska