Zakłady Techniki Komunalnej w Żorach Sp. z o.o.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZP/01/2022

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.: Opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mającej na celu realizację zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami (garażami) podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu, sieciami i infrastrukturą towarzyszącą w Żorach w rejonie ul. Okrężnej /Al. Jana Pawła II

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.07.2022 godz. 09:00

Załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - FORMULARZ OFERTOWY (WERSJA EDYTOWALNA)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ- UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SWZ- UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ- PFU

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ- OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ- ZOBOWIĄZANIE

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - WYKAZ USŁUG

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ- WYKAZ OSÓB

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
27-05-2022 13:41 Marzena Głodowska
27-05-2022 12:51 Marzena Głodowska
27-05-2022 12:51 Marzena Głodowska