Zakłady Techniki Komunalnej w Żorach Sp. z o.o.

Przetargi powyżej wartości 30 000 Euro

Lista przetargów

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/03/2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/02/2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/2/2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/1/2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/17/2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/16/2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/15/2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/14/2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/13/2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/12/2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/11/2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/8/2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/7/2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/6/2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/4/2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/3/2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/2/2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/1/2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/29/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/28/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/27/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/30/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/26/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/25/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/24/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/23/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/22/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/21/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/20/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/19/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/18/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/17/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/16/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/15/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/14/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/13/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/12/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/11/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/10/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/9/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/8/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/7/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/6/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/5/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/4/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/3/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/1/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETRG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETRG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM

ZAPYTANIE O CENĘ

Zakup soli drogowej luzem z antyzbrylaczem, do bezpośredniego posypu podczas zimowego utrzymania dróg, na potrzeby Zakładów Techniki Komunalnej Sp. z o.o. z transportem do siedziby zamawiającego

ZAPYTANIE O CENĘ

Zakup i dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych na podwoziu dwuosiowym o pojemności ładunkowej min. 11,5 m3 do max. 13,5 m3 przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 80 l do 1100 l

ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO

Zakup i dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych na podwoziu dwuosiowym o pojemności ładunkowej min. 12 m3 do max. 13 m3 przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 80 l do 1100 l

Dostawa oleju napędowego do zbiornika dwupłaszczowego o pojemności 5000 l będącego własnością Zamawiającego znajdującego się na terenie bazy ZTK sp z o.o. Żory, ul. Okrężna 5

Zakup zbiornika dwupłaszczowego do magazynowania oleju napędowego o pojemności 5000 l który spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001r. ( Dz.U. nr 113, poz.1211) z późn. zm, przekazanie do używania systemu do bezobsł

LEASING OPERACYJNY Z OPCJĄ WYKUPU POJAZDU DO ZBIERANIA ODPADÓW WRAZ Z ZAMONTOWANYM FABRYCZNIE NOWYM SYSTEMEM DO MYCIA POJEMNIKÓW

Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem na potrzeby Zakładów Techniki Komunalnych Sp. z o.o.

Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego samochodu ciężarowego z zamontowanym nowym urządzeniem hakowym

Przetarg na całodobową dostawę paliwa PB 95 do pojazdów służbowych na potrzeby ZTK Sp. z o.o. w Żorach

Na całodobową dostawę oleju napędowego do pojazdów służbowych na potrzeby Zakładów Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach

Przetarg na całodobową dostawę paliwa PB 95 do pojazdów służbowych na potrzeby ZTK Sp. z o.o. w Żorach

Dostawa soli drogowej

Na całodobową dostawę oleju napędowego do pojazdów służbowych na potrzeby Zakładów Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach

Przetarg na całodobową dostawę paliwa PB 95 do pojazdów służbowych na potrzeby ZTK Sp. z o.o. w Żorach

Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy

Przetarg na całodobową dostawę paliwa PB 95 do pojazdów służbowych na potrzeby ZTK Sp. z o.o. w Żorach

Zakup asfaltobetonu

Dostawa Soli

Dostawa pojazdu: Samojezdna kompaktowa zamiatarka chodnikowa

Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej

Dostawa kołowej koparko-ładowarki