Zakłady Techniki Komunalnej w Żorach Sp. z o.o.

Status Prawny

Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma pod którą spółka działa: Zakłady Techniki Komunalnej Sp z o.o.

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000316885

Siedziba: Żory

Adres: ul. Orla 5/31, 44-240 Żory

Załączniki

Umowa Sp. z o.o.