Zakłady Techniki Komunalnej w Żorach Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE: " Zimowe utrzymanie dzielnic miasta Żory w sezonie zima 2015/2016" Termin składania ofert: 19.10.2015r.

Załączniki

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY