Zakłady Techniki Komunalnej w Żorach Sp. z o.o.

Rejestr zmian

ID Data zmiany Użytkownik Operacja Tytuł
328 27.03.2008 14:11 admin usunięto publikację OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
327 26.03.2008 12:57 admin usunięto publikację OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM (Świadczenie usług ochrony mienia Miejskich Składowisk Odpadów w Raciborzu w 2008 r.
326 25.03.2008 08:02 admin zmodyfikowano publikację INFORMACJA
325 25.03.2008 07:49 admin dodano publikację PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY - nieobjęty Ustawą Prawo Zamówień Publicznych na:
324 17.03.2008 09:51 admin dodano publikację OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM (Świadczenie usług ochrony mienia Miejskich Składowisk Odpadów w Raciborzu w 2008 r.
323 13.03.2008 10:07 admin zmodyfikowano publikację INFORMACJA
322 13.03.2008 10:01 admin dodano publikację OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
321 13.03.2008 08:48 admin usunięto publikację INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY /Zakup i dostawa paliw płynnych dla Miejskich Składowisk Odpadów w Raciborzu/
320 13.03.2008 08:48 admin usunięto publikację PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO ( Zakup i dostawa paliw płynnych dla Miejskich Składowisk Odpadów w Raciborzu)
319 25.01.2008 12:08 admin usunięto publikację OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM /Dostawa fabrycznie nowego wielofunkcyjnego traktora wraz z osprzętem (kosiarka, zamiatarka) dla Miejskich Składowi
318 25.01.2008 12:07 admin usunięto publikację INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY /Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych z Miejskich Składowisk Odpa
317 25.01.2008 12:07 admin usunięto publikację PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO (Opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości ciekłych z Miejskich Składowisk
316 21.01.2008 13:47 admin dodano publikację ODPOWIEDZ NA ZADANE PYTANIE /dot.: pytań do postepowania na " Dostawę fabrycznie nowego wielofunkcyjnego traktora wraz z osprzętem (kosiarka, zamiatar
315 21.01.2008 13:44 admin usunięto publikację ODPOWIEDZ NA ZADANE PYTANIE /dotyczy pytań do postępowania na
314 21.01.2008 13:41 admin zmodyfikowano publikację INFORMACJA
313 21.01.2008 13:40 admin dodano publikację ODPOWIEDZ NA ZADANE PYTANIE /dotyczy pytań do postępowania na " dostawę fabrycznie nowego wielofunkcyjnego traktora wraz z osprzętem (kosiarka, zamiat
312 18.01.2008 14:22 admin zmodyfikowano publikację INFORMACJA
311 18.01.2008 14:22 admin dodano publikację INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY /Zakup i dostawa paliw płynnych dla Miejskich Składowisk Odpadów w Raciborzu/
310 15.01.2008 13:36 admin zmodyfikowano publikację INFORMACJA
309 15.01.2008 13:36 admin dodano publikację OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM /Dostawa fabrycznie nowego wielofunkcyjnego traktora wraz z osprzętem (kosiarka, zamiatarka) dla Miejskich Składowi
308 15.01.2008 09:01 admin zmodyfikowano publikację Cennik usług
307 15.01.2008 09:01 admin dodano publikację C ennik Usług
306 14.01.2008 13:47 admin zmodyfikowano publikację INFORMACJA
305 14.01.2008 13:47 admin dodano publikację INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY /Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych z Miejskich Składowisk Odpa
304 14.01.2008 13:44 admin usunięto publikację OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM (Prowadzenie Monitoringu Składowiska Odpadów innych niż nie bezpieczne i obojętne w Raciborzu w 2008 r.)
303 07.01.2008 14:30 admin zmodyfikowano publikację INFORMACJA
302 07.01.2008 14:29 admin dodano publikację PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO ( Zakup i dostawa paliw płynnych dla Miejskich Składowisk Odpadów w Raciborzu)
301 03.01.2008 18:29 admin zmodyfikowano publikację INFORMACJA
300 03.01.2008 18:29 admin dodano publikację PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO (Opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości ciekłych z Miejskich Składowisk
299 03.01.2008 18:25 admin usunięto publikację Przetarg nieograniczony