Zakłady Techniki Komunalnej w Żorach Sp. z o.o.

Rejestr zmian

ID Data zmiany Użytkownik Operacja Tytuł
298 03.01.2008 18:25 admin dodano publikację Przetarg nieograniczony
297 02.01.2008 14:04 admin zmodyfikowano publikację OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM (Prowadzenie Monitoringu Składowiska Odpadów innych niż nie bezpieczne i obojętne w Raciborzu w 2008 r.)
296 02.01.2008 13:57 admin zmodyfikowano publikację INFORMACJA
295 02.01.2008 13:56 admin zmodyfikowano publikację INFORMACJA
294 02.01.2008 13:54 admin dodano publikację OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
293 20.07.2007 11:31 admin zmodyfikowano publikację INFORMACJA
292 20.07.2007 11:29 admin usunięto publikację INFORMACJA
291 20.07.2007 11:29 admin dodano publikację INFORMACJA
290 20.07.2007 11:26 admin usunięto publikację OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY MSO -05/07
289 20.07.2007 11:26 admin usunięto publikację INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (MSO-05/07)
288 20.07.2007 11:25 admin usunięto publikację Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO/Opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości ciekłych z Miejskich Składowisk O
287 28.03.2007 07:44 admin dodano publikację OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY MSO -05/07
286 19.03.2007 13:42 admin dodano publikację INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (MSO-05/07)
285 14.03.2007 13:14 admin dodano publikację Dot. : pytań związanych ze SIWZ przetargu nieograniczonego (MSO-05/07) na " Opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości ciekłych z M
284 08.03.2007 11:04 admin zmodyfikowano publikację
283 08.03.2007 11:04 admin usunięto publikację INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA MSO-04/07
282 08.03.2007 11:03 admin usunięto publikację INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA MSO-03/07
281 08.03.2007 11:03 admin usunięto publikację Ogłoszenie o zawarciu umowy (MSO-01/07)
280 08.03.2007 10:59 admin dodano publikację Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO/Opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości ciekłych z Miejskich Składowisk O
279 20.02.2007 13:42 admin dodano publikację INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA MSO-04/07
278 20.02.2007 13:23 admin dodano publikację INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA MSO-03/07
277 20.02.2007 13:21 admin usunięto publikację INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY MSO-03/07
276 20.02.2007 13:07 admin dodano publikację INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY MSO-03/07
275 20.02.2007 13:03 admin usunięto publikację PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO /Zakup i dostawa paliw płynnych dla Miejskich Składowisk Odpadów w Raciborzu/
274 20.02.2007 13:03 admin usunięto publikację INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
273 20.02.2007 13:03 admin usunięto publikację INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (MSO-03/07)
272 20.02.2007 13:01 admin usunięto publikację Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO /Opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości ciekłych z Miejskich Skladowisk
271 15.02.2007 12:19 admin dodano publikację Ogłoszenie o zawarciu umowy (MSO-01/07)
270 02.02.2007 08:35 admin dodano publikację INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (MSO-03/07)
269 02.02.2007 08:30 admin usunięto publikację Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO