Zakłady Techniki Komunalnej w Żorach Sp. z o.o.

Rejestr zmian

ID Data zmiany Użytkownik Operacja Tytuł
2378 18.10.2017 11:50 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - PROJEKT UMOWY
2377 18.10.2017 11:50 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDZ
2376 18.10.2017 11:49 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY
2375 18.10.2017 11:48 abacinskapaszek Dodano załącznik SIWZ
2374 18.10.2017 11:47 abacinskapaszek Dodano załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2373 18.10.2017 11:46 abacinskapaszek Dodano przetarg PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/16/2017
2372 19.09.2017 12:22 abacinskapaszek Dodano załącznik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
2371 19.09.2017 12:21 abacinskapaszek Zmieniono przetarg
2370 18.09.2017 11:26 abacinskapaszek Dodano załącznik OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2369 18.09.2017 11:25 abacinskapaszek Zmieniono przetarg
2368 15.09.2017 11:19 abacinskapaszek Zmieniono przetarg
2367 15.09.2017 11:15 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
2366 15.09.2017 11:14 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ
2365 15.09.2017 11:13 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ OSÓB
2364 15.09.2017 11:13 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
2363 15.09.2017 11:11 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - PROJEKT UMOWY
2362 15.09.2017 11:11 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDZ
2361 15.09.2017 11:10 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY
2360 15.09.2017 11:10 abacinskapaszek Dodano załącznik SIWZ
2359 15.09.2017 11:09 abacinskapaszek Dodano załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2358 15.09.2017 11:09 abacinskapaszek Dodano przetarg PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/15/2017
2357 13.09.2017 10:37 abacinskapaszek Zmieniono przetarg
2356 13.09.2017 10:37 abacinskapaszek Dodano załącznik OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2355 13.09.2017 10:36 abacinskapaszek Zmieniono przetarg
2354 30.08.2017 10:05 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2353 30.08.2017 10:04 abacinskapaszek Zmieniono przetarg
2352 29.08.2017 12:08 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2351 29.08.2017 12:08 abacinskapaszek Zmieniono przetarg
2350 22.08.2017 09:29 abacinskapaszek Dodano załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
2349 22.08.2017 09:29 abacinskapaszek Zmieniono przetarg