Zakłady Techniki Komunalnej w Żorach Sp. z o.o.

Rejestr zmian

ID Data zmiany Użytkownik Operacja Tytuł
2442 25.10.2017 08:11 ekukuczka Zmieniono załącznik ZAŁ. NR 4 DO SIWZ- WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
2441 25.10.2017 08:11 ekukuczka Zmieniono załącznik ZAŁ. NR 1 DO SIWZ- FORMULARZ OFERTY
2440 25.10.2017 08:10 ekukuczka Zmieniono przetarg
2439 25.10.2017 07:57 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 7 DO SIWZ- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
2438 25.10.2017 07:57 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 6 DO SIWZ- OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ
2437 25.10.2017 07:56 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 5 DO SIWZ- WYKAZ OSÓB
2436 25.10.2017 07:56 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 4 DO SIWZ- WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
2435 25.10.2017 07:55 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 3 DO SIWZ- PROJEKT UMOWY
2434 25.10.2017 07:54 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 2 DO SIWZ- JEDZ
2433 25.10.2017 07:54 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 1 DO SIWZ- FORMULARZ OFERTY
2432 25.10.2017 07:53 ekukuczka Dodano załącznik SIWZ
2431 25.10.2017 07:53 ekukuczka Dodano załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2430 25.10.2017 07:53 ekukuczka Dodano przetarg PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/21/2017
2429 25.10.2017 07:50 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 7 DO SIWZ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
2428 25.10.2017 07:50 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ.NR 6 DO SIWZ- OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ
2427 25.10.2017 07:49 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 5 DO SIWZ - WYKAZ OSÓB
2426 25.10.2017 07:49 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 4 DO SIWZ- WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
2425 25.10.2017 07:48 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 3 DO SIWZ - PROJEKT UMOWY
2424 25.10.2017 07:48 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 2 DO SIWZ- JEDZ
2423 25.10.2017 07:47 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 1 DO SIWZ- FORMULARZ OFERTY
2422 25.10.2017 07:47 ekukuczka Dodano załącznik SIWZ
2421 25.10.2017 07:47 ekukuczka Dodano załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2420 25.10.2017 07:46 ekukuczka Dodano przetarg PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/20/2017
2419 25.10.2017 07:44 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 7 DO SIWZ- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
2418 25.10.2017 07:43 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 6 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ
2417 25.10.2017 07:43 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 5 DO SIWZ - WYKAZ OSÓB
2416 25.10.2017 07:42 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 4 DO SIWZ - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
2415 25.10.2017 07:42 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 3 DO SIWZ - PROJEKT UMOWY
2414 25.10.2017 07:41 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 2 DO SIWZ - JEDZ
2413 25.10.2017 07:41 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY