Zakłady Techniki Komunalnej w Żorach Sp. z o.o.

Rejestr zmian

ID Data zmiany Użytkownik Operacja Tytuł
1978 27.01.2017 09:41 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 1 DO SIWZ- FORMULARZ OFERTY
1977 27.01.2017 09:41 ekukuczka Dodano załącznik SIWZ
1976 27.01.2017 09:41 ekukuczka Dodano załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1975 27.01.2017 09:40 ekukuczka Zmieniono przetarg
1974 27.01.2017 09:39 ekukuczka Dodano przetarg PRZETARG NIEOGRANICZONY
1973 24.01.2017 00:37 wkonopka Zmieniono dane użytkownika wkonopka
1972 24.01.2017 00:35 wkonopka Zmieniono dane użytkownika wkonopka
1971 24.01.2017 00:30 wkonopka Zmieniono publikację Dane podstawowe
1970 24.01.2017 00:30 wkonopka Zmieniono publikację Dane podstawowe
1969 24.01.2017 00:29 wkonopka Zmieniono publikację Dane podstawowe
1968 24.01.2017 00:29 wkonopka Zmieniono publikację Dane podstawowe
1967 23.01.2017 09:03 ekukuczka Dodano załącznik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1966 23.01.2017 09:03 ekukuczka Zmieniono przetarg
1965 23.01.2017 00:55 wkonopka Zmieniono dane użytkownika wkonopka
1964 23.01.2017 00:47 admin Zmieniono dane użytkownika wkonopka
1963 20.01.2017 07:55 ekukuczka Dodano załącznik OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
1962 20.01.2017 07:54 ekukuczka Zmieniono przetarg
1961 20.01.2017 07:54 ekukuczka Dodano załącznik OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
1960 20.01.2017 07:53 ekukuczka Zmieniono przetarg
1959 18.01.2017 08:50 ekukuczka Dodano załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
1958 18.01.2017 08:50 ekukuczka Zmieniono przetarg
1957 17.01.2017 08:16 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1956 17.01.2017 08:16 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ- OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ
1955 17.01.2017 08:15 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ- WYKAZ OSÓB
1954 17.01.2017 08:15 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ- WYKAZ ROBÓT
1953 17.01.2017 08:14 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - WZÓR UMOWY
1952 17.01.2017 08:14 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ- JEDZ
1951 17.01.2017 08:14 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ- FORMULARZ OFERTY
1950 17.01.2017 08:13 ekukuczka Dodano załącznik SIWZ
1949 17.01.2017 08:13 ekukuczka Dodano załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU