Zakłady Techniki Komunalnej w Żorach Sp. z o.o.

Rejestr zmian

ID Data zmiany Użytkownik Operacja Tytuł
1948 17.01.2017 08:12 ekukuczka Dodano przetarg PRZETARG NIEOGRANICZONY
1947 13.01.2017 12:56 ekukuczka Zmieniono załącznik ZMODYFIKOWANY SIWZ - PO ZMIANACH Z DNIA 13.01.2017r.
1946 13.01.2017 12:55 ekukuczka Zmieniono przetarg
1945 13.01.2017 12:55 ekukuczka Dodano załącznik ZMODYFKIOWANY SIWZ - PO ZMIANACH Z DNIA 13.01.2017r.
1944 13.01.2017 12:54 ekukuczka Dodano załącznik MODYFIKACJA SIWZ Z DNIA 13.01.2017r.
1943 13.01.2017 12:54 ekukuczka Zmieniono przetarg
1942 11.01.2017 08:13 ekukuczka Zmieniono przetarg
1941 11.01.2017 08:12 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁACZNIK NR 4 DO SIWZ- OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ
1940 11.01.2017 08:12 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - WYKAZ SPRZĘTU
1939 11.01.2017 08:11 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁACZNIK NR 2 DO SIWZ - WZÓR UMOWY
1938 11.01.2017 08:11 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY
1937 11.01.2017 08:09 ekukuczka Dodano załącznik SIWZ
1936 11.01.2017 08:09 ekukuczka Dodano załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1935 11.01.2017 08:08 ekukuczka Dodano przetarg PRZETRG NIEOGRANICZONY
1934 11.01.2017 08:06 ekukuczka Zmieniono przetarg
1933 11.01.2017 08:06 ekukuczka Zmieniono przetarg
1932 05.01.2017 11:13 ekukuczka Dodano załącznik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1931 05.01.2017 11:12 ekukuczka Zmieniono przetarg
1930 05.01.2017 11:12 ekukuczka Dodano załącznik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1929 05.01.2017 11:10 ekukuczka Zmieniono przetarg
1928 03.01.2017 11:52 ekukuczka Dodano załącznik OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
1927 03.01.2017 11:51 ekukuczka Zmieniono przetarg
1926 03.01.2017 11:51 ekukuczka Dodano załącznik OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
1925 03.01.2017 11:50 ekukuczka Zmieniono przetarg
1924 02.01.2017 13:43 ekukuczka Zmieniono załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
1923 02.01.2017 13:43 ekukuczka Zmieniono przetarg
1922 02.01.2017 13:42 ekukuczka Zmieniono załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
1921 02.01.2017 13:42 ekukuczka Zmieniono przetarg
1920 02.01.2017 13:41 ekukuczka Dodano załącznik IFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
1919 02.01.2017 13:41 ekukuczka Zmieniono przetarg